Bilet seçin

Faydalı məlumat
Qiymət:
M 2
Biletlər geri qaytarılmır
Tarix:
Ç. 29.09.2021 09:00 - Ç.a. 30.11.2021 18:00

Abşeron Milli Parkı

 • Yaranması: 8 fevral 2005-ci il

  Yerləşməsi: Abşeron yarımadası

  Landşaft: Dəniz sahili, su-bataqlıq ərazisi, yarımsəhra

  Rast gəlinən bitki növləri: Budaqlı yulğun,  hind bağayarpağı, İti cığ, yabanı kök, adi yovşan, süpürgəvari dəvəayağı, xirdaçiçəkli tayaotu, İkisünbül acılıq, fars sarmaşığı, adi qamış, Bakı gəvəni və s. 

  Rast gəlinən heyvan növləri: Ceyran, canavar, tülkü, dovşan, adi kirpi, çöl donuzu, çaqqal, Aralıqdənizi tısbağası, Xəzər tısbağası, adi  suilanı, gürzə, Xəzər gekkonu, qum siçanı, ərəb dovşanı, Qaqaz kələzi, qırmızıboyun batağan , iri batağan,  qıvrımlələk qutan, iri qarabatdaq, böyük ağ vağ, boz vağ, qızılqaz, harayçı qu quşu, yaşılbaş ördək, fitçi cürə,  enlidimdik ördək

  ”Qırmızı kitab”a daxil olan növləri: Xəzər suitisi, ceyran, adi soltanquş, ağgöz qaraördək, fısıldayan qulələk, adi flaminqo, kürən vağ, qıvrımlələk qutan və s.

   

   
 • Abşeron Milli Parkı

  Abşeron Milli Parkı

  Ünvan
  Telefon
  +994 012 511 46 67