Ü.Hacıbəyli ad. ADSO Dirijor: Y.Adıgözəlov  Solistlər: R.Pandolfi, S.Nəsibli