6+
Yaş məhdudiyyəti
Tədbirin müddəti
19:00 - 20:30

Tədbir haqqında

Fikrət Əmirov “Sevil” operasını 1951-ci ildə C.Cabbarlının eyniadlı dramı əsasında qələmə almışdır. Proloqla birlikdə 3 pərdəli opera həmin ildə Opera və Balet Teatrında səhnəyə qoyulmuş və uzun illər Teatrın repertuarında olmuşdur. 1998-ci ildə Teatr yenidən bu əsərə müraciət etmiş və SSRİ Xalq Artisti, Dövlət Mükafatı laureatı, professor Fərhad Bədəlbəylinin bədii rəhbərliyi ilə onu yeni quruluşda səhnəyə qoymuşdur. Tamaşanın quruluşçu rejissoru Əməkdar İncəsənət Xadimi Hafiz Quliyevdir. Opera hazırda Teatrın repertuarında möhkəm yer tutur.