Gənc Verterin iztirabları
13+
Yaş məhdudiyyəti
Tədbirin müddəti
19:00 - 20:00

Tədbir haqqında

Y.V.Höte  "Gənc Verterin iztirabları"

Rejissor: Mir Qabil Əkbərov
Aktyor: Fərid Vəliyev, Günel İmanova, Cavid Cavadzadə, Fərid Kazakov, Ellada Abdullazadə
Janr: Dram
Üslub: Amansız teatr

Y.V.Hötenin "Gәnc Verterin iztirabları" әsәrinin motivlәri әsasında qurulmuş tamaşada yeni şәhәrә köçәn Verter burada Faustla qarşılaşır. Faustun sayәsindә Lotta ilә tanış olan Verter ona ilk görüşdә vurulur. Get-gedә ifrata çevrilәn sevgi Verteri addım addım ölümә yaxınlaşdırır.

Gənc Verterin iztirabları Gənc Verterin iztirabları