0
Возрастные ограничения
Продолжительность мероприятия
19:00 - 19:00

О мероприятии

Əməkdar artist tarzən Həmid Vəkilovun yaradıcılıq gecəsi