Tədbir bitib
 • "Min bir gecə" (2 pərdəli balet)

  Yaş həddi: 6+

  Kompozitor: Fikrət Əmirov

  Libretto müəllifləri: Nailə Nəzirova,Maqsud və Rüstəm İbrahimbəyovlar

  Tipı: Klassik balet

  Tamaşanın müddəti: 1 saat 30 dəqiqə

   

  Tamaşanın dirijoru: Əyyub Quliyev

   

                                     Baletin qısa məzmunu

  I pərdə

  Bir dəfə gənc şah Şəhriyar ovdan geri qayıdarkən sarayında eyş-işrət məclisi qurulduğunu, sevimli arvadının isə qulun qolları arasında olduğunu görür.

  Sərt və əzəmətli hökmdar alçaldılmış və sarsılmışdır. O, xəyanətkar qadını öldürür və çox qorxulu bir qərar qəbul edir - ölkədəki bütün gənc qadınları edam etmək.

  II pərdə

  Şəhriyarın vəzirinin qızı Şəhrizad şahın qarşısında dayanmışdır. Şəhriyarın qəbul etdiyi qərara əsasən onu da ölüm gözləyir. Şahın vəziyyətini anlayan ağıllı, həssas və fusünkar qadın onu nağıllar aləmi, bu aləmin qəhrəmanları ilə özünə cəlb edir. Lakin Şəhriyar dərhal təslim olmur, o Şəhrizadın sehirli dünyasında min bir gecə keçirir.

  Bu nağılların qəhrəmanları - gözəl, lakin köməksiz qızı qaniçən Rux quşunun pəncəsindən xilas etmək üçün düşünmədən döyüşə atılan igid və qorxu bilməz dənizçi Sindibad, gözəl Budura vurulan və onun uğrunda zalım cadugərlə vuruşan Ələddin, Əlibabanın qulluqçusu - qırx quldur və onların təkgöz quldurbaşısı üzərində qələbə çalan iti ağıllı və hazırcavab Mərcanə və başqalarıdır.

  Bu qəhrəmanların köməyi ilə Şəhrizad Şəhriyarda dünyada şərəf və ədalət, xeyirxahlıq və paklıq kimi müqəddəs hisslərin hökm sürdüyünə inam yaradır. Şəhriyarın qəlbi yenidən zəriflik, qadına - Şəhrizada qarşı məhəbbət hissi ilə dolur.

  Şəhriyar uzun illər boyu sevdiyi qadınla xoşbəxt ömür sürür və rəvayətə görə Şəhrizad hər zaman ona sədaqətli olur.

Faydalı məlumat
Yaş həddi:
6+ yaşdan
Dil:
Azərbaycanca
Tədbirin davam etmə müddəti:
19:00 - 20:45 - B., 8 Dek
Keçirilmə məkanı

Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı

Ünvan
Nizami küçəsi 95, Bakı, Azərbaycan
Telefon
(+994 12) 493 31 88