12+
Yaş məhdudiyyəti
Tədbirin müddəti
22:00 - 23:39

Tədbir haqqında

Küləklər şəhərində Koreya rüzgarı: BLACKPINK ilk dəfə Azərbaycanda!

Ölkə: Cənubi Koreya
İl: 2021
Müddət: 99 dəqiqə
Dil: koreya/ ingilis
Janr: film-konsert
Yaş məhdudiyyəti: 12+
Rejissor: O Yun-ton, Çon So-i
Rollarda: Cisu, Cenni, Rozi, Lisa

 

Koreyanın BLACKPINK qrupunun konserti 5-6 oktyabrda Park Cinema Flame Towers kinoteatrlarında.

Koreyanın ən məşhur qızlardan ibarət K-POP qrupunun “BLACKPINK KİNODA” film-konserti iki gün ərzində Park Cinema Flame Towers-də böyük ekranda yayımlanacaq. Film-konsert, dünyanın ən populyar qız qruplarından birinə çevrilən, üzvləri Jennie, Jisoo, Rosé və Lisa olan və musiqi rekordları qırmağa davam edən qrupunun 5-illiyinə həsr olunur.

Film-konsert, BLACKPINK üzvlərinin həyatına, yaradıcılığına və musiqili Olimpinin zirvəsinə gedən yoluna eksklüziv bir baxış təqdim edəcək, pərəstişkarları qrupun ən yaxşı konsert parçalarını və pərdəarxası həyatın sənədli salnamələrini görəcəklər. BLACKPINK-in BLINK (BLACKPINK-in ən sevdiyi fandomu) üçün xüsusi hədiyyə olan film-konsert, unudulmaz xatirələri yenidən yaşatmağa və bayram atmosferində canlı ifalardan zövq almağa imkan verir. Film, BLACKPINK üzvlərinəhəsrolunmuşbirneçəbölümdənibarətdir: "XatirələrOdası" - BLACKPINK -inortayaçıxmasındanbuyanabeşiləhəsrolunmuşbirhissə; "Gözəllik" - qrupüzvlərininhərbirininfərqlixüsusiyyətləriniortayaqoyanportreteskizləri; "EksklüzivMüsahibələr" pərəstişkarlarıüçünbirmesajdır. "THE SHOW" (2021), "YOUR AREA" (2018) və BLACKPINK -dənbirdənçoxxitindüzəlişedilmişcanlıversiyalarıböyükekrandanümayişolunacaqki, bütündünyadaazarkeşlərbirfangörüşündəolduğukimieyniduyğularıyaşaşınlar.

BLACKPINK karyerası ərzində bir çox onlayn rekord qırdı. İkimusiqivideosuyayımlandıqdansonrailk 24 saatərzindəbaxılanvideokliplərinsayınagörərekordlarqoydu. Kill This Love (2019) klipinin Spotify -də 312 milyondançoxifasıvə YouTube -da 824 milyondançoxbaxışı var. Üstəlik, How You Like That (2020) klipiüçrekordqırdıvəikiGinnesRekordlarKitabınadaxiloldu. BLACKPINK, eynianda YouTube-da birmilyardbaxışsayıolandördklipiolan ilk musiqiqrupudur. Qrupundebütmahnısı, buraxıldıqdancəmi 4 saatdansonraKoreyadaənyüksəkpilləyəyüksəldi. Beş il sonra, BLACKPINK, üzvlərininistedadlarıvə K-POP və Girl Group-un ötəsinəçıxanperformanslarıilədünyacaməşhuroldu.

BLACKPINK hazırda Spotify-da ənpopulyarqızqrupuvə YouTube -da ənçoxabunəolanqızlardan ibarətmusiqiqrupudur. Qrupunhərbirüzvümüxtəlifqabiliyyətlərəmalikdir: vokal, rəqs, rap vəmusiqibacarıqları, bir -biriiləmükəmməlharmoniyavəkimyailəöyünəbilər. Jennie, Jisoo, Rosé və Lisa "Çəhrayı" kimiparlaqvə "Qara" kimisıxolansonsuzcazibədarlıqyayırlar.