Fikrət Əmirov – 100 ADXÇAO Dirijor:A.Paşayev Solist:Y.Axundova