Min bir gecə

Tədbir haqqında

"Min bir gecə" (2 pərdəli balet)

Yaş həddi: 6+

Kompozitor: Fikrət Əmirov

Libretto müəllifləri: Nailə Nəzirova,Maqsud və Rüstəm İbrahimbəyovlar

Tipı: Klassik balet

Tamaşanın müddəti: 1 saat 30 dəqiqə

 

Tamaşanın dirijoru: Əyyub Quliyev

 

                                   Baletin qısa məzmunu

I pərdə

Bir dəfə gənc şah Şəhriyar ovdan geri qayıdarkən sarayında eyş-işrət məclisi qurulduğunu, sevimli arvadının isə qulun qolları arasında olduğunu görür.

Sərt və əzəmətli hökmdar alçaldılmış və sarsılmışdır. O, xəyanətkar qadını öldürür və çox qorxulu bir qərar qəbul edir - ölkədəki bütün gənc qadınları edam etmək.

II pərdə

Şəhriyarın vəzirinin qızı Şəhrizad şahın qarşısında dayanmışdır. Şəhriyarın qəbul etdiyi qərara əsasən onu da ölüm gözləyir. Şahın vəziyyətini anlayan ağıllı, həssas və fusünkar qadın onu nağıllar aləmi, bu aləmin qəhrəmanları ilə özünə cəlb edir. Lakin Şəhriyar dərhal təslim olmur, o Şəhrizadın sehirli dünyasında min bir gecə keçirir.

Bu nağılların qəhrəmanları - gözəl, lakin köməksiz qızı qaniçən Rux quşunun pəncəsindən xilas etmək üçün düşünmədən döyüşə atılan igid və qorxu bilməz dənizçi Sindibad, gözəl Budura vurulan və onun uğrunda zalım cadugərlə vuruşan Ələddin, Əlibabanın qulluqçusu - qırx quldur və onların təkgöz quldurbaşısı üzərində qələbə çalan iti ağıllı və hazırcavab Mərcanə və başqalarıdır.

Bu qəhrəmanların köməyi ilə Şəhrizad Şəhriyarda dünyada şərəf və ədalət, xeyirxahlıq və paklıq kimi müqəddəs hisslərin hökm sürdüyünə inam yaradır. Şəhriyarın qəlbi yenidən zəriflik, qadına - Şəhrizada qarşı məhəbbət hissi ilə dolur.

Şəhriyar uzun illər boyu sevdiyi qadınla xoşbəxt ömür sürür və rəvayətə görə Şəhrizad hər zaman ona sədaqətli olur.

Yaş məhdudiyyəti / Dil

6+
Min bir gecə Min bir gecə