Orqan Musiqisi Axşamı Solistlər: N.Quliyeva, Ş.Abdullayeva