Üzeyir Məmmədovun “Müəllif musiqi axşamı”

Tədbir haqqında

Üzeyir Məmmədovun “Müəllif musiqi axşamı”
İştirak edirlər:
 Azərbaycan Dövlət Simli Kvarteti
Mirxalid Məmmədzadə (fleyta)
Züleyxa Usubova (piano)
İfa edirlər:
Rəsul Zülfüqarlı (zərb alətləri)
Azər Səfərzadə (zərb alətləri)
Fəridə Eyvazova (arfa)
Proqram:
Simli kvartet №1 (2017)
Qarışıq kvartet: “Dörd musiqili şeir” (2019)
Solo fleyta üçün sonata (2024)
Piano üçün “İki prelüd və fuqa” (2019)
Müxtəlif ekspromtlar (2020-2023)

Yaş məhdudiyyəti / Dil

6+
Üzeyir Məmmədovun “Müəllif musiqi axşamı” Üzeyir Məmmədovun “Müəllif musiqi axşamı”