"Yeni il, gəlir xoş gəlir"

Wed 3.01.2018 13:00

Heydar Aliyev Palace

M 6 - 25

Event passed
Event passed
Helpful info
Event duration:
13:00 - 15:00 - Wed, 3 Jan
Venue

Heydar Aliyev Palace

Address
Bulbul avenue 35, Baku, Azerbaijan
Phone
(+994 12) 441 21 31