“Medeya”

Tədbir haqqında

 Evipidin  “Medeya” tamaşası haqqında   

  Evripidin “Medeya” əsəri əsasında hazırlanmış eyniadlı monotamaşanın mövzusu “Aqronavtlar” əsatiri silsiləsindən götürülüb.                Medeya əri Yazonun xəyanətini bağışlamayaraq, onun mənəvi puçluğunu, şöhrətpərəstlik və cəmiyyətdəki mövqeyi uğrunda apardığı mübarizədə ailəsini, qəlbini və vicdanını satmasını kəskin ifşa edir. O, həmçinin yaşadığı cəmiyyətdə qadının qul və kişilərdən asılı vəziyyətini hiddətlə pisləyir. Əsərdə xəyanətə məruz qalmış qadının nələr edə biləcəyi əyani nümayiş olunur. Tamaşanın maraqlı rejissor yozumu, dövrə uyğun baxımlı tərtibat, geyim, işıq və musiqi həlli ilə  Əməkdar artist Münəvvər Əliyavanın  cəlbedici ifası tamaşaçıya xoş anlar yaşadır.

Yaş məhdudiyyəti / Dil

6+
“Medeya” “Medeya”