Tarzən və Pedaqoq Elxan Müzəffərovun yaradıcılıq gecəsi

About event

Performing

People's Artists - Sakina Ismayilova, Nebizade Zabit and Teyyub Aslanov
Honored Artists - Alekber Alekbarov and Ekhtiram Huseynov
Sabina Arabli
 

Age restrictions / Language

6+ / Azərbaycanca
Tarzən və Pedaqoq Elxan Müzəffərovun yaradıcılıq gecəsi Tarzən və Pedaqoq Elxan Müzəffərovun yaradıcılıq gecəsi

Venue location
Boulevard, Neftchilar Avenue 9, Baku, Azerbaijan