• "Qarabagnamə" ("Hökmdar və gızı")

  Yaş həddi: 13+

  Müəllif: İlyas Əfəndiyev

  Janr: İki hissəli faciə

   

  Quruluşçu rejissor və rəssam: Mərahim Fərzəlibəyov (xalq artisti)

  Quruluşçu rəssam: İsmayıl Məmmədov (əməkdar rəssam)

  Musiqi tərtibatı: Həmid Kazimzadə

  Geyim rəssamı: Aygün Mahmudova

  İşiq üzrə rəssam: Rafael Həsənov

                                                 Rollar və İfaçilar:

  İbrahim xan - Kazım ABDULLAYEV (əməkdar artist)

  Ağabəyim ağa - Məsmə ASLANQIZI (əməkdar artist)

  Axund Mirmöhsün ağa - Rafiq ƏZİMOV (xalq artisti)Mirzə AĞABƏYLİ (əməkdar artist)

  Tubu xanım - Firəngiz MÜTƏLLİMOVA (xalq artisti)

  Səltənətbəyim - Ləman İMANOVA (xalq artisti)

  Əbülfət xan - Kazım HƏSƏNQULİYEV (əməkdar artist)

  Saday bəy - Sabir MƏMMƏDOV (əməkdar artist), Rövşən KƏRİMDUXT

  Cavad xan - Ramiz MƏLİK (xalq artisti)

  Kəlbəli xan - Əli NURZADƏ(əməkdar artist), Pərviz BAĞIROV

  Məhəmməd xan - Hacı İSMAYILOV(xalq artisti)

  Hüseynqulu xan - Anar HEYBƏTOV(əməkdar artist), İlyas ƏHMƏDOV

  Sisianov - Ramiz NOVRUZ (xalq artisti), Elxan QULİYEV (əməkdar artist)

  Lisanoviç - Elşən CƏBRAYILOV (əməkdar artist), Aslan ŞİRİN (əməkdar artist)

  Vanya Koxa - Əjdər HƏMİDOV (əməkdar artist)

  Haykanuş - Əminə BABAYEVA, Nigar GÜLƏHMƏDOVA

  I əsgər - Rəşad BƏXTİYAROV

  II əsgər - Elnur QƏDİROV

  Cariyə - Şəlalə ŞAHVƏLƏDQIZI

  Bəyim - Rada NƏSİBOVA

  Çapar - Elnar QARAYEV

   

  Dram əsəri xalqımızın milli azadlığı və müstəqilliyi uğrunda apardıgı mübarizınin, milli birliyin bədii və obrazlı tərənnumudur. Dramm məzmunu belədir: Qarabağ ...18 əsr. Ibrahim xan Şuşa qalasında hakimiyyətini bərqəraq edərək, həm Iranla həm də Rusiya ilə siyasi-iqtisadi əlaqələri və dostluq münasibətlərini mühkəmlətməyə çalışır. Onun bu siyasətı Azərbaycanın diğər xanlıqlarında əvvəl gizlin, sonra açıg narazılıq doğurur. Vəziyyətdən istifadə edən erməni icmasi xanlıqlar arasındakı narazılıqları fitnə - fəsadla, duşməncilik səviyyəsinə catdırır. Bütün bunlar Azərbaycanda böyük fəlakətlər törədır. Ibrahim xan car siyasətinin səmimiliyinə inanır və sonda aldandıgını anlıyır. Ancag artig qecdir. " Hökmdar və gızı" tamaşasinda Ibrahim xan ictimayi- siyasi, ailə- məişət hadisələri burulğanında mürəkkəb , təzadlı, faciyəvi xarakter kimi təsvir edilir. Ibrahim xan hətta qızı Ağabəyim ağanı da siyasətə gurban verərək, onu Iran hökmdarı Fətəli şaha ərə verir. Lakin bu ayrılıq Ağabəyim ağanın Qarabağa olan məhəbbətini urəyindən qopara bilmir. Onun vətən nisgilindən doğan məhşur beyti bu ğundə çox muasir və aktual səslənir: "Tehran cənnət də olsa, Yaddan cixmaz Qarabağ!"

Keçirilmə məkanı

Akademik Milli Dram Teatrı

Ünvan
Füzuli Küçəsi 1, Bakı, Azərbaycan
Telefon
(+994 12) 596 26 47
Faydalı məlumat
Yaş həddi:
13+ yaşdan
Dil:
Azərbaycanca
Tədbirin davam etmə müddəti:
19:00 - 20:30 - B., 20 Yan