Azərbaycan İstiqlal Muzeyi

Azərbaycan İstiqlal Muzeyi
Azərbaycan İstiqlal Muzeyi 1991 – ci ildə yaradılıb. Muzeyin yaranmasında əsas məqsəd ən
qədim zamanlardan müasir dövrümüzə qədər Azərbaycan xalqının mədəni – tarixi
həyatındakı mühüm hadisələri və öz istiqlalı uğrunda apardığı mübarizəni ardıcıl olaraq
əks etdirməkdir. Muzeyin zallarında Azərbaycan Respublikasının Dövlət atributlarına,
xanlıqlar dövrünə, XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərində Şimali və Cənubi Azərbaycanda
baş vermiş hadisələrə, Azərbaycanın repressiya və II Dünya Müharibəsi illərindəki
tarixinə, Qarabağ müharibəsinə, 20 Yanvar faciəsinə və Respublikamızın Müstəqillik
dövrünə həsr olunmuş eksponatlar nümayiş olunur.
 
Bakı şəhəri, Neftçilər pr., 49 (123a)