Naxçıvan Muxtar Respublıkasının Əməkdar incəsənət xadimi Əkrəm Məmmədlinin yaradıcılıq gecəsi.