Sergey Raxmaninov – 150 ADSO Dirijor:Y.Adıgözəlov Az.Döv.Xor Kapellası Solist:G.Aybulus