Ü.Hacıbəyli XIV BMF. ADSO, Qazaxıstan XÇAO Dirijor: A.Kaşayev  Solist: N.Əliyarova
6+
Age restrictions
Event duration
19:00 - 20:30

About event

 It is forbidden to enter the Philharmonic in shorts.

Ü.Hacıbəyli XIV BMF. ADSO, Qazaxıstan XÇAO Dirijor: A.Kaşayev  Solist: N.Əliyarova Ü.Hacıbəyli XIV BMF. ADSO, Qazaxıstan XÇAO Dirijor: A.Kaşayev  Solist: N.Əliyarova