Bir qalanın sirri

Tədbir haqqında

"Bir qalanın sirri" tamaşasının annotasiyası

"Bir qalanın sirri" tamaşası Məmmədhüseyn Təhmasibin "Çiçəkli dağ" pyesi əsasında hazırlanıb. Pyesin əsasını isə Azərbaycan xalq nağılları təşkil edir.

Nağıl-tamaşa xalqın əlindən torpağını və suyunu almış amansız və qəddar hökmdara qarşı kasıb, lakin namuslu və qeyrətli insanların mübarizəsindən bəhs edir. Alim-həkim Eldostu, onun sədaqətli və sevimli şagirdi Mətanət, igid və cəsur usta, onun şagirdi Elşən, Kamran baba  bu mübarizənin önündə gedirlər.

Tamaşada göstərilir ki, el gücü və xalqın birliyi, elmlə gücün birliyi şər üzərində zəfər çalır, minlərlə adama sevinc, xoşbəxtlik bəxş edir.

 

Hadisələri günümüzə daşıdığımız üçün eyniadlı əsərdən fərqli olaraq, bu tamaşada məkan işğaldan azad olunmuş Qarabağ torpaqları, daha dəqiq desək əsrarəngiz təbiəti ilə doğma Azərbaycanımızın ən qiymətli incilərindən biri olan Kəlbəcərdir.

 

Tamaşa rəngarəng səhnə tərtibatı və geyimləri ilə diqqəti cəlb edir. Peşəkar aktyor ifaları balaca tamaşaçılar tərəfindən maraqla qarşılanır və onları əsl möcüzələr aləminə aparır.

  

Yaş məhdudiyyəti / Dil

3+
Bir qalanın sirri Bir qalanın sirri